Google+

web Irmina Santaika Stiles
ASK IRMINA!

   
  Do you have questions about healing, relationships, spirituality or emotions? All of our life experiences affects our energetic field and it is my intention to help as many readers of the Healing Art Community as I can. I may not be able to answer all questions, but I will do my best.
 
 Please give me your question below. I look forward to hearing from you either here or privately  (if you have questions that involve sensitive information). 
 
Thank you,
Irmina
 
 
 
 
 

   /*/ QUESTIONS & ANSWERS IN ENGLISH LANGUAGE /*/ 

/*/ KLAUSIMAI & ATSAKYMAI LIETUVIŲ KALBA /*/

  

  

        Some time ago, my husband made a suggestion Irmina Santaika and Ronaldthat really touched my heart. He knew that I wanted to get more active and use my knowledge and ability as a Distant Healer, using Bio-Energy. So, he told me that there are many people suffering from a lot of serious illness, and suggested that I simply offer my services to them. And that is what I am doing. Over time, I have discovered others that have healing power and were seeking a conduit through which to heal. Some have joined this Healing Art Community and will bless us with their healing gifts through articles, answering questions and working one on one with clients. To find out about the healers that are available through the Healing Art Community, please go to the Community Healers page.   

 

Kambariniai Augalai – Harmonijos Nešėjai

home plants

 „Žalioji deguonies erdvė“ yra labia svarbi mūsų namų mikroklimato dalis. Grįžtate pavargę, prisikvėpavę išmetamųjų dujų, o namie jūsų laukia žaluma, kuri visą dieną sotino orą deguonimi, gėrė kenksmingas medžiagas ir siuntė jums savo meilingą energiją.

 Deja, ankštame bute ne visada užtenka vietos mūsų visiems norimiems žalialapiams draugams, todėl tenka gerai apmąstyti, kokių kambarinių augalų jums reikia labiausiai.

Atlikę tyrimus, mokslininkai  pagaliau pamatė, kad kiekvienas auga­las skleidžia skirtingus energinius virpesius: vieni spinduliuoja ramią ir tolygią energiją, kiti – sūkurinę, treti spiralinę ar vėduoklės for­mos. Šie virpesiai skirtingai veikia žmogaus dvasinę ir fizinę sveika­tą. Pavyzdžiui, spiraliniai virpesiai gelbsti, kai sunku sutelkti dėmėsi ar priimti sprendimus, o debesies for­mos – padeda sustiprinti energiją ir greičiau išgyti.

   Niekam nėra paslaptis ir tai kad buitinės chemijos priemonėse yra  gana daug kenksmingų medžiagų. O ar žinojote, kad kambariniai augalai gali padėti sumažinti negatyvų jų poveikį? Dažuose ir valikliuose esantį amoniaką neutralizuoja azalijos, gebenės slopina buitinės chemijos daromą žalą, su chlorintų organinių junginių, benzeno ir formaldehido molekulėmis susidoroja filodendrai, fikusai ir chrizantemos.

 Rytų šalyse, kambariniai augalai yra ypač sureikšminami. Pagal Feng Šui meną, mūsų namų kolonos ir aštrūs kampai, kaip kad laiptų atramos, tuščios nišos, išsikišimai ir nelygumai sienose, yra nepageidautini, nes skleidžia neigiamą energiją. Čia ir ateina į pagalbą kambariniai augalai kuriuos rytiečiai naudoja pagražinimui savo būsto bei padarymui jį sveikesniu.

*******

*******

Tad, ramybės skleidėjai mūsų namuo­se būtu: bambukas, dracena, sanpaulija, ciklamenas, monstera, inkspapartis ir kiti. Tai augalai, padedantys žmogui išlaikyti vi­dinę pusiausvyrą. Pavyzdžiui, bambukas rūpinasi namų ener­gija, o jo debesies formos ener­gijos virpesiai skatina jautrumą ir kūrybingumą.

Dryžuotoji dracaena Šis augalas  puikiai kovoja su teršalais, kurių yra lakuose bei aliejiniuose dažuose. Dryžuotoji dracena puikiai auga ir be tiesioginės saulės šviesos. Šis kambarinis augalas gali priblokšti, ypač jei jis pasieks savo tikrąjį dryžuotų lapų dydį – 3,6 metro. Dracena savo energetika mus atgaivina, harmoni­zuoja ir skatina veikti. Ji rūpinasi maloniu patalpos mikroklima­tu, nuolat atiduodama savo energiją, kuri kaip fontanas trykšta iviršų.

Kraštuotoji dracaena Kraštuotoji dracena gali užaugti netgi iki lubų. Šis augalas iš oro geriausia šalina ksilolą, trichloretileną ir formaldehidą, kuris į orą gali patekti per lakus ir benziną.

Sanpaulija  Tai augalas kuris aktyvi­na ir harmonizuoja širdies darbą ir suteikia gerą nuotaiką.

Ciklamenas  Šis augalas aktyvina širdies veiklą ir kraujotaką, gerina širdies ritmą. Jis paguodžia tuos, kurie jaučiasi vieniši ir nemylimi. Povei­kis sustiprėja, kai šalia auga keletas ciklamenų.

Monstera Tai puikus augalas kuris spinduliuoja ramybę, ak­tyvina ir harmonizuoja aplinką.

Inkstpapartis  Šis augalas nervų sistemą veikia kaip švarinantis filtras: ją harmonizuoja ir tonizuoja. Jis tinka tiems, ku­rie dirba intensyvų protinį darbą ar yra priversti prisitaikyti ko­lektyve.

Kamelija Jos  energija labai tinka uždariems žmonėms. Tai augalas puikiai tinkantis mo­terims kuriomsreikalinga pagalba atsi­verti, suvokti savo grožį ir galią. Kamelija palengvina problemas tų, kurie neigia savo seksualumą arba yra patyrę sunkių išgyvenimų šeimyniniame gyvenime. Sek­sualines problemas padeda spręsti raudonai žydinčios ka­melijos.

Krotonas Tai augalas kuris duoda impulsą naujam meilės ryšiui ar­ba sustiprina esamą. Krotonas padeda nugalėti pavydą ir nepasitikėjimą bei yra didelė pagalba kai norime atsipalaiduoti nuo įvairių dvejonių. Kadangi šis augalas stiprina partnerystę, jį galima auginti miegamajame.

Chrizantema Šios spalvingos gėlės gali tikrai daugiau nei tik papuošti jūsų namus. Jų spiralės formos energija atgaivina ir suteikia harmoniją visam organizmui, padeda būti ramesniems bei geriau pailsėjusiems.  Tiesa, Chrizantemos puikiai valo/filtruoja ir mūsų namus nuo benzeno, kuris paprastai randamas klijuose, dažuose, plastikuose ir buitinėse valymo priemonėse.

Vaškuolė Tiems, kuriuos naktimis kankina neramūs sapnai, patariama šalia lovos įkurdinti vaškuolę – sapnai taps gražesni ir ramesni. Ro­mantikams ji padės rasti vidinę pusiausvyrą ir palankiai priim­ti realybę.

 *******

Stiprinantys mūsų energetiką auga­lai būtu: šeflera, araukarija. filodendras. difenbachija, trijuostė sensevjera. Šiuos augalus galima panau­doti ten, kur reikia suaktyvin­ti energiją, drąsą, viltį, tvirtumą, tikėjimą ir pasitikėjimą.

Šeflera Šis augalas stiprina aplinką ir pakelia nuotaiką, todėl ji tinka auginti ben­drose patalpose tokiose kaip darbo kamba­riai, laukiamieji ar koridoriai.

Arau­karija  Tai augalas kuris aktyvina visas organizmo funkcijas, didina tonusą, skatina aktyviai mąstyti ir dirbti, todėl tin­ka laikyti darbo ir pokalbių kam­bariuose. Jos energija padeda at­rasti naujas savo savybes.

Filodendras Šis vijoklinis augalas nėra geras pasirinkimas, jei jūs auginate mažus vaikus ar naminius gyvūnėlius – tai nuodinga gėlė, jei sumanysite jos paragauti. Tačiau ji nepakeičiama, norint pašalinti ore susikaupusius visus lakiuosius organinius junginius. Filodendras yra ypač tinkamas, jei norite išvalyti orą nuo formaldehido ar tiesiog “atnaujinti” darbinę energiją. Todėl šis augalas būtų tikrai nepamainomas jūsų darbo kambary. Jis skati­ns jus pailsėti ir sutelkti mintis tolesniam darbui.

Difenbachija Šio augalo energija sklinda spirale. Ji tinka dirbant protinį darbą ir nuolat sėdint, nes ak­tyvina abu smegenų pusrutu­lius bei padeda sutrikus smegenų kraujotakai.

Trijuostė sensevjera Šis augalas yra itin “ko­vingas” augalas galintis žmones nuteikti agresy­viai  (nes ji stimuliuoja ne vien tik  teigiamas bet ir neigiamas emocijas). Tačiau ji gerai tinka bailiesiams, nes skatina juos kovoti už save ir siekti tikslu savo norams įgyvendint. Šis augalas taip pat žinomas kaip „anytos liežuvis“. Trijuostė sansevjera – viena geriausių formaldehido filtruotojų. Šios medžiagos gausu buitinėse valymo priemonėse, tualetiniame popieriuje, popierinėse servetėlėse, asmeninės higienos priemonėse. Puiku ir tai, kad šį augalą galite auginti net vonioje nes jis gali vešėti patalpose kuriose mažai šviesos ir vyrauja drėgnas oras.

Kalija Tai augalas kuris aktyvina visus pojūčius: regėjimą, klausą, uoslę, skonio receptorius, rijimą, kramtymą, padeda esant funkciniams sutri­kimams, ypač kai zvimbia ausy­se ar neprigirdima.

Gardenija  Šis augalas gali sustiprinti mus po ligos, depre­sijos, sielvarto nes tu galią suteikti džiaugs­mo, harmonijos ir optimizmo.

Hortenzija Tai augalas kuris guodžia kankina­mus depresijos ir melancholi­jos.  

Anturis Teigiama, kad šis augalas pozityviai veikia drovius žmones nes skatina juos atsiskleisti ir būti aktyvesniems.

Puošniausioji Karpažolė / Puansetija  Ji dar vadinama Kalėdų Žvaigždė, yra įpatingai džiuginanti mūsų akį žiemą.  Ji atiduodama  savo (pagal laikrodžio ro­dyklę besisukančią) energiją ak­tyvina mūsų širdies darbą bei kraujotaką, pakelia nuotaiką ir tiesiog šildo mūsų dvasią.

Guzmanija Šis augalas mobilizuoja išsi­blaškiusius, miegalius ir intra­vertus. Ši raudonoji gėlelė suaktyvina vyriškąją energiją ir tiesiog puošte-puošia mūsų miegamąjį.

Begonija Begonijos energija pasklinda į visas puses padėdama užmiršti mums kasdienius rūpesčius. Ji skatina naujas idėjas ir svajo­nes, sukurdama apie save tarsi atostoginę nuotaiką. Jei norime stipres­nio poveikio turėtume auginti šalia viena kitos ke­lias begonijas. Šios geros nuotai­kos nešėjos puikiai tinka auginti ligoninėse, senelių namuose ar prieglaudose.

*******

Dvasines jėgas sužadinti pa­dės įkvėpimą teikiantys au­galai: zebrina, gebenė, viksvuolė, meilenis, maranta. Visos šios kambarinės gėlės žvalina, todėl jos yra netinkamos auginti mūsų miegamuosiuose kambariuose.

Zebrina Spiralės formos energiją skleidžianti zebrina skatina įgy­vendinti idėjas ir sumanymus, imtis sunkių projek­tų arba atnaujinti nutrūkusius ryšius su kuo nors.

Gebenė lipikė Į viršų nukreipta gebenės ener­gija srūva nuolat. Ji uždega veik­ti ir padeda rasti išeiti iš kebliau­sių situacijų. Ji atgaivina, skati­na smalsumą, duoda impulsą naujoms mintis ir padeda jas įgyvendinti. Tyrimas atskleidė, jog šis augalas mažina ore esančias fekalijų daleles. Ji puikiai filtruoja formaldehidą kuris randamas buitinėse valymo priemonėse ir tiesiog yra puikus sanitaras mūsų namuose.

Ananasas Šis augalas suteikia mums žvalumo, padeda atgauti jėgas, suaktyvina protą, skatina tikslingai mąstyti ir veikti. Jis gydo nuoskaudas po ginčų ar krizės.

Viksvuolės  Jos energija, sklindan­ti į viršų kaip fontanas, pui­kiai tiks ten, kur užsiimate ak­tyvia veikla. Patinka ji vaikams, viksvuolės kaimynystėje gerai jaučiasi katės.

Meilenis  Šio augalo energijos verpetai, be­sisukantys ratu, aktyvina ir pa­deda išlaikyti sielos pusiausvyrą, o priimant sprendimus klausy­tis širdies balso. Jo energija vei­kia ypač stipriai, kai jį ramiai apžiūrinėjame.

Maranta Jos strėliniai energijos impulsai padeda baigti pradėtą darbą, o baikštiesiems įkvepia drąsos apsiginti. Auginkite ją biu­re ar darbo kambaryje, bet ne ant rašomojo stalo.

*******

Kuokštinis chlorofitas, citrin­medis, sprigė, kalankė, fiku­sas, kininė rožė, hortenzija – tai tarpininkai, skatinantys augalų bendravimą. Jie rūpinasi, kad nenutrūktų ryšys tarp žmogaus, augalų ir patalpos.

Kuokštinis Chlorofitas Jei jūs neitin mėgstate rūpintis kambariniais augalais, šis – kaip tik jums, jis ypač nereiklus. Kuokštinis chlorofitas pasižymi gausia lapija bei turi mažus baltus žiedelius. Šis augalas kovoja su ore esančiais benzenu, formaldehidu, anglies monoksidu bei ksilolu, kuris naudojamas odos, kaučiuko bei spausdinimo pramonėse.Tai augalas kuris simboli­zuoja kūnišką, dvasinį ir protinį vaisingumą. Jis nuolat rūpinasi gera nuotaika, suleikia energijos net tada, kai sumanymai stringa ir nematyti išeities.

Citrinmedis ir Apelsinmedis Šie augalai spin­duliuoja pakilią, minkštą energiją, kuri gaubia augalą tarsi debesis. Citrusinių augalų kvapas stiprina giluminį kvėpavimą, padeda su­sikaupti, malšinai spazmus kaklo ir galvos srityje. Šie augalai su­silpnina nesėkmės baimę, pripil­do namus džiugesio, o neigiamą energiją paverčia teigiama.

Sprigė  Šio augalo energija, besisukanti ra­tais ir sklindanti į išorę, paskatina veikti lėtus žmones, o karštakošius pristabdo. Rausvos sprigės akty­vina emocijas, baltos ir raudonos sužadina fizinį, violetinės dvasinį, o oranžinės – erotinį aktyvumą. Jei auginsite kartu daugiau sprigių, jų poveikis bus stipresnis.

Kalankė Ji pakelia nuotaiką tiems, kurie iš ryto būna blogai nusiteikę. Džiugesį ir džiaugsmą skleidžianti raktažolė nuteikia pakiliai. Kuo daugiau šių augalų susodinsite kartu arba kuo dau­giau vazonų sustatysite greta, tuo stipresnė bus jų energija.

Kininė Rožė Žydinčios kininės rožės energi­niai virpesiai subtiliausi ir aukš­čiausi. Ji atveria širdis ir pripildo jas meilės žmonėms ir gyvūnams.

Hortenzija Tai augalas kuris sugeba sužadinti ir išlaisvinti kitųaugalų gydomąsias galias. Be to. ji skatina kūrybišku­mą ir spontaniškumą.

Storalapis  Jo energija sukasi ratu, lyg būrys peteliškių, šokančių apie augalo lapus. Jis praskai­drina nuotaiką, uždarus žmones skatina atsiverti ir bendrauti, teikia darnos aplinkai, kurioje auga.

Bendžamino fikusas Šis augalas jūsų svetainėje gali padėti filtruoti teršalus, kuriuos skleidžia iškloti kilimai bei baldai – formaldehidą, benzeną ir trichloretileną. Rūpinimasis fikusu gali būti sudėtingas, bet tuomet, kai suvoksite, kaip jį teisingai laistyti ir kiek šviesos reikia šiam augalui, jis vešės tikrai ilgai.

Fikusas yra augalas kuris aktyvina jūsų energiją, todėl tinka uždariems žmonėms. Jis slopina žmonių ir augalų liūdėsi, padeda spręsti proble­mas, valo patalpą ne vien nuo auksčiau išvardintų teršalų, bet ir apvalo žmogų nuo neigia­mų energijų, kurias jis kaupia savo lapuose. Kai šie būna užteršti jis juos numeta.

*******

Alijošius Šį saulę mėgstantį augalą itin lengva auginti. Jis padeda iš oro pašalinti formaldehidą ir benzeną, kurie dažniausia įeina į buityje naudojamų valiklių, dažų ir panašių medžiagų sudėtį. Alavijas – ypač tinkamas pasirinkimas papuošti saulėtą virtuvės langą. Be to, kad šis augalas puikiai valo orą, jame esantis gelis gali padėti gydyti įpjovimus ir nudegimus.

Džeimsono gerbera Šis ryškus, žydintis augalas iš oro efektyviai šalina trichloretileną, kuris į mūsų namus gali patekti iš cheminės drabužių valyklos, ir benzeną, kurio gausu dažuose. Šis augalas ypač tiks miegamajame ar vonios kambaryje, tačiau svarbu, kad gautų pakankamai šviesos.

Auksaspalvis skindapas Jis taip pat žinomas kaip „velnio gebenė“, kadangi jis išlieka žalias net laikomas tamsioje vietoje. Auksaspalvis skindapas puikiai iš oro šalina formaldehidą – šis greitai augantis vijoklinis augalas oro teršalams sukurs žalių kaskadų barikadą. Pamąstykite, ar ši gėlė negalėtų papuošti jūsų garažo, kadangi automobilių išmetamosiose dujose gausu formaldehido.

Simso rododendras Šis gražus žydintis krūmas jūsų namuose puikiai kovos su formaldehidu, kurį išskiria fanera ar putų izoliacija. Kadangi azalijos auga vėsiose vietovėse, ši gėlė yra puikus pasirinkimas, jei norite pagerinti jūsų rūsyje esantį orą, jei tik ten jai rasite šviesų kampelį.

Gebenė lipikė Tyrimas atskleidė, jog šis augalas mažina ore esančias fekalijų daleles. Taip pat gebenė lipikė puikiai filtruoja formaldehidą, kuris randamas buitinėse valymo priemonėse.

Aglaonema Šiuo augalu lengva rūpintis, jis gali padėti filtruoti įvairius oro teršalus bei per ilgesnį laiką sunaikina ore esančius toksinus. Šis augalas žydi ir augina uogas, netgi nesant daug šviesos.

Bambliuotoji palmikė Šis augalas taip pat žinomas kaip nendrinė palmė. Ši maža palmė mėgsta vietas, kuriose gausu šešėlių, ji taip pat žydi ir augina uogas. Šis augalas puikiai filtruoja benzeną ir trichloretileną. Būtų puiku, jei šį augalą padėtumėte netoli baldų, kurie kartais į orą išskiria formaldehidą.

Vėzdūnė Pavėsis ir laistymas kartą per savaitę – tai viskas, ko reikia, jog ši gėlė vešėtų ir žydėtų. Šis augalas geriausia šalina dažniausius organinių junginių rūšis — formaldehidą, benzeną ir trichloretileną. Vėzdūnė taip pat gali kovoti su toluolu ir ksilolu.

*******

Bonsai Fengšui požiūriu nėra pageidaujami gražieji bonsai. Nykštukiniai medeliai reiškia augimo galių stoką. Stenkitės, kad bonsai nekontrastuotų su kitais namų augalais. Šalia nestatykite didelės kambarinės gėlės, nepridėkite kriauklelių ar konkrečiai apibrėžto dydžio suvenyrų. Tinka statyti ant palangės, kur pro langą nusidriekia atviri toliai: bonsas įsilieja į peizažą ir neatrodo patologiškai mažas. Jį geriau statyti šiaurinėje pusėje – skleis teigiamesnę energiją, mažiau kaitinant saulei ne taip greit išdžius žemė plokščiame vazone. Mažiau apšviečiamose vietose, priešingoje nei langas patalpos pusėje, pastatytas augalas neturi skursti, kitaip jis tik pablogins patalpos energetiką.

Kaktusai Sakoma, kad kaktusai tinka statyti prie kompiuterio, nes sugeria neigiamą, kenksmingą energiją. Vis dėlto fengšui pataria neauginti kaktusų įstaigoje ir namie. Nors pripažįstama, kad jų žiedai nuostabūs, manoma, kad dygliai skleidžia blogą energiją. Apskritai aštrūs dygliai ir briaunos žmonėms ir gyvūnams kelia grėsmę. Kuo ilgesnius ir tankesnius dyglius turi kaktusas, tuo jis agresyvesnis. Per ilgesnį laiką jų skleidžiama energija gali sukelti ligą, pridaryti nelaimių ir nuostolių.

Bet, nemanau kad reikėtų išsigąsti ir visai atsisakyti šių įdomių augalų. Kaktusų poveikį nukreipkite jums palankia kryptimi. Jis gali tapti puikia apsauga nuo nepalankios energijos iš išorės. Pavyzdžiui, jei tiesiai po jūsų langais nuolat vaikšto svetimi žmonės, statomi automobiliai, kaktusų eilutė ant palangės taps skydu. Stenkitės, kad kaktuso dygliai nebūtų nukreipti į jus, tiek dirbantį, tiek besiilsintį. Nuo kambario atskirkite šalia pastatę augalą švelniais lapais arba užleidę lengvą širmą.

Bijūnas Manoma, kad jis neša moterims laimę. Gyvi – ypač energetiškai aktyvūs, bet galima juos pasimerkti ir vazoje. Jie labai tinka jaunoms, ištekėti norinčioms merginoms. Deja, žiedų galima pasiskinti ne ilgiau kaip mėnesį. Fengšui požiūriu tikrą bijūną svetainėje „pavaduos“ pakabintas paveikslas su jo atvaizdu.

Patarimai augalų mėgėjams:

  • Augalas miegamajame – nereikalinga energija, todė čia iš viso nepatartina statyti augalų. Stiprūs augalai sukuria yang energiją todėl tada gali būti sunku užmigti ar ramiai išsimiegoti. Bet, jei vis dėlto norite ką nors auginti savo miego kambary, rinkitės ramybei nuteikiančius, nedidelius augalus, statykite ne mažiau kaip 1,5 m atstumu nuo lovos. Gerai nuteiks kelios žydinčios sanpaulijos.
  • Nelaikykite savo namuose peržydėjusių chrizantemų.  Chrizantemų būna įvairių – nuo smulkiais žiedeliais žydinčių mažų augaliukų iki stambių krūmų ir medelių. Jų galia priklauso nuo žiedų dydžio ir kiekio. Geriausiai pirkti skintas žydinčių chrizantemų šakeles: nežydinti chrizantema atiduoda labai mažai energijos.

 

< |||| >

Kambariniai Augalai – Harmonijos Nešėjai

3     „Žalioji deguonies erdvė“ yra labia svarbi mūsų namų mikroklimato dalis. Grįžtate pavargę, prisikvėpavę išmetamųjų dujų, o namie jūsų laukia žaluma, kuri visą dieną sotino orą deguonimi, gėrė kenksmingas medžiagas ir siuntė jums savo meilingą energiją.  Deja, ankštame bute … Continue reading

Posted in GYDOMOJO MENO BENDRIJOS PUSLAPIAI | Leave a comment

The Healing Power of Honey

5   The list of honey’s beneficial functions is a long one. Honey increases calcium absorption; can increase hemoglobin count and treat or prevent anemia caused by nutritional factors; can help arthritic joints, when combined with apple cider vinegar; fights colds … Continue reading

Posted in HEALING ART COMMUNITY POSTS | 3 Comments

Rekomendacijos Sveikatai Palaikyti

1   Japonijos Medicinos Draugijos pranešimas skelbia: Negerkite kavos daugiau nei 1 kartą per dieną. Neužgerkite  tablečių šaltu vandeniu. Negalima valgyti po 17:00. Minimaliai naudoti  riebaus maisto. Gerti daug vandens ryte ir mažiau vakare. Geriausias laikas miegoti – nuo 22:00 iki … Continue reading

Posted in GYDOMOJO MENO BENDRIJOS PUSLAPIAI | Leave a comment

Išmintingi Augalai

3   Akių uždegimas – gydyti degtine su druska, ją reikia atskiesti virintu šaltu vandeniu ir pamirkius su švariu audeklu šluostyti akys 4 – 6 kartus per dieną. Gerai padeda ir Vaistinė Ramunėlė. Akys – jei akys puliuoja, reikia jas praplauti … Continue reading

Posted in GYDOMOJO MENO BENDRIJOS PUSLAPIAI | 6 Comments

Who Am I?

1    In the title it says “Who am I?” If asked 10 years ago, perhaps even fewer, I would have explained by stating a variety of credentials and achievements. Regardless of those things, I felt lacking, and thus never … Continue reading

Posted in HEALING ART COMMUNITY POSTS, RON'S THOUGHTS | Leave a comment

Homeopathic Healing & The Memory of Water

2    “Water contains information. God existed in water, and all energies existed in water, too. God’s creation and all information was and still is in our water. So, water contains powerful information about God, life around us, the universe; it contains … Continue reading

Posted in HEALING ART COMMUNITY POSTS | 5 Comments

Essential Oil Therapy

1    God never intended for our body to accept and deal with chemicals and antibiotics that we so commonly use. Only natural molecules, such as those found in essential oils, are easily metabolized by it.  By contrast, the unnatural molecules of man-made … Continue reading

Posted in HEALING ART COMMUNITY POSTS | Leave a comment

Goals

2    An aspect of ourselves is that we sometimes set our expectations of ourselves too high and may struggle to achieve those expectations. As such, we may end up feeling like a failure because we have not been able to … Continue reading

Posted in RON'S THOUGHTS | Leave a comment

Food Combining Rules for Healthy Digestion‎

2    According to Ayurveda, every food has its own taste (rasa), a heating or cooling energy (virya) and a post-digestive effect  (vipaka).   Some  also  possess prabhava, an unexplained effect. An individual’s agni largely determines how well or poorly food is digested. Food … Continue reading

Posted in HEALING ART COMMUNITY POSTS | 1 Comment

Fountain of Youth

4    “The Five Tibetan Rites”, “The Five Tibetans” or  “The Five Rites of  Rejuvenation”, were first written about by Peter Kelder in a 1939, as “The Eye of  Revelation”.  In the book he describes how the exercises came to the West  … Continue reading

Posted in HEALING ART COMMUNITY READING ROOM | 1 Comment
%d bloggers like this: